Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Innovationskontoren - Peer reviews & erfarenhetsutbyte

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN UNIVERSITETSHOLDINGBOLAG I SVERIGE
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att vidareutveckla den nationella strukturen, samt för erfarenhetsutbytet mellan innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer och science parks. Det arbete som beskrevs i ansökan syftade till att stärka stödet för utvecklingen av idéerna med ursprung i universitets och högskolevärlden, som därefter ska gå vidare till innovationer i befintliga företag, alternativt till etableringen av nya innovativa bolag. Projektet uppfattas av deltagarna ha bidragit till att stärka förutsättningarna för detta.

Långsiktiga effekter som förväntas

I den ursprungliga ansökan formulerades ett antal förväntade resultat som skulle uppnås för att vidareutveckla den nationella strukturen, samt för erfarenhetsutbytet mellan innovationskontor, holdingbolag, men även i förlängningen mellan inkubatorer och science parks. Detta projekt synkroniserades med motsvarande peer review för inkubatorer och science parks (SISP), och man har inom ramarna för projektet: - Utvecklat en excellensmodell - Genomfört erfarenhetsutbytesmöten med innovationskontors och holdingbolagsledare

Upplägg och genomförande

De svenska Innovationskontoren har ingen formell organisation som binder dem samman, däremot har man i detta projekt dragit nytta av FUHS som samlande aktör, som också har kommunicerat till alla IK och Holdingbolag. Verktyget och ansatsen i peer review har fungerat utmärkt, och det har uppfattats som att man lär sig lika mycket om sin egen verksamhet vid egen peer review, såväl som när man belyser andras verksamheter. Det har varit ett positivt klimat under resp peer review, och utgångspunkten har varit att inte jämföra mellan IK, vilket har lett till väldigt givande diskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05364

Statistik för sidan