Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av implementerbara skade kriterier för ryggrad, bröst och huvud för human modeller

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 452 590 kronor
Projektets löptid februari 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2015-04864sv.pdf (pdf, 2288 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att föreslå, utvärdera och etablera skadekriterier med tillhörande gränsvärden för humanmodeller. Fokus var bröst, ländrygg och huvud. Mer specifikt var syftet att ge de industriella parterna ett verktyg som möjliggör utveckling av avancerade skyddssystem för skydd av åkande i bil för alla krock riktningar. Genom förfiningen av det gemensamma verktyget SAFER THUMS tillsam¬mans med de föreslagna skadekriterierna och gränsvärden har fordonsindustrin fått ett unikt och konkurrenskraftigt verktyg.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är tre föreslagna skadekriterier med gränsvärden och en förfinad SAFER THUMS modell att användas för utveckling av skyddssystem. Utvecklingen av dessa skadekriterier möjliggör skattning av skaderisk på en nivå som inte är möjlig med dagens mekaniska krockdockor. Detta möjliggör också utveckling av avancerade skyddssystem som inte hade varit möjligt utan dessa nya verktyg och kriterier.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Volvo personvagnar, Autoliv Re-search, Umeå universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bestod av följande arbets-paket; 1: utveckling av ett omnidirektionellt bröstskadekriterium, 2: utveckling av ett ländrygg-radsskadekrite¬rium, 3: utvärdering av ett huvudskadekriterium att användas med humanmodeller samt 4: rekonstruk¬tioner av utvalda trafikolyckor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-04864

Statistik för sidan