Utveckling av högeffektiv Stirlingmotor för elproduktion och termiskt energilagring

Diarienummer 2017-03840
Koordinator Keijtec Solutions AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att höja TRL-nivån på en unik och innovativ värmemotor som enligt rådande affärsplan skall säljas in som ett bättre alternativ för att konvertera värme från olika källor till elektrisk energi. Projektet syftar även till att, att förfina och vidareutveckla marknadsanalysen, prissättning- och "go-to-market"-strategin såväl som IP-strategin.

Förväntade effekter och resultat

Det primära förväntade resultatet av projektet är framtagandet av en fysisk MVTD-prototyp (Minimum Viable Technology Demonstrator = billigast möjliga teknikdemonstrator). Testdata som ger en indikation om den slutliga värmemotorns nyckelparametrar, såsom verkningsgrad och effekttäthet, skall tas fram med hjälp av MVTD-prototypen. En tydligare affärsplan skall skrivas och konkreta steg mot ett starkare IP-skydd av den slutliga produkten skall tas.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med att designa, beställa komponenter till och montera MVTD-protoypen kommer pågå under projektets första månader. Tester av MVTD-prototypen kommer utföras i projektets slutskede. Parallellt skall arbete med IP-strategin, marknadsanalysen, samt prissättning- och "go-to-market"-strategin utföras. Dessa arbetsmoment kommer fördelas primärt på tider där MVTD-arbete inte är så intensivt, till exempel under de förväntat långa leveranstiderna av vissa komplexa komponenter som kommer behöva beställas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.