Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av högeffektiv Stirlingmotor för elproduktion och termiskt energilagring

Diarienummer
Koordinator Keijtec Solutions AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projekt syftade till att höja TRL-nivån på en unik och innovativ värmemotor. I skrivande stund återstår en del av det planerade programmerings- och testarbetet, men sammanfattningsvis så kan framhävas att att TRL-nivån höjts från 1-2 till 3-4. Projektet syftade även till att, förfina och vidareutveckla marknadsanalysen, prissättning- och "go-to-market"-strategin såväl som IP-strategin. Detta har uppnåtts med tillfredsställande resultat.

Resultat och förväntade effekter

En mycket tydligare förståelse har uppnåtts av A) den framtida marknaden och de potentiella kunderna, B) den tekniska innovation som utvecklats, C) de nödvändiga kringliggande tekniska systemen samt D) IP-landskapet runt innovationen i fråga. Keijtec Solutions AB står tack vare projektet väl rustade för att ta denna innovation vidare och siktar på att inom kort ha både patent, och väl kompilerade testdata att luta sig mot i förhandlingar med finansiärer, investerare och kunder.

Upplägg och genomförande

Den ordinarie tidsplanen kan i efterhand beskrivas som för optimistisk. Arbetsuppgifter och budget var dock rimliga och av projektets samtliga planerade aktiviteter har en övervägande majoritet genomförts med tillfredsställande resultat och utan att de sammanlagda kostnaderna överskridit den totala budgeten med mer än 0.8%. För de ursprungligen planerade aktiviteterna som i skrivande stund ej hunnit genomföras kan sägas att de kommer kunna genomföras utan att extra kostnader tillkommer inom de närmsta veckorna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03840

Statistik för sidan