Utveckling av H2- co-working space för digital hälsa

Diarienummer 2015-06859
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med H2 är att stimulera små och medelstora företag (SME) inom digital hälsa att snabbare nå den globala marknaden genom att erbjuda den fysiska mötesplatsen där SME, vårdgivare, industrin kan samverka för att tillsammans utveckla, validera och implementera digital teknik. Under projektperioden har processer och miljön för att möjliggöra spontan och enkel interaktion mellan medlemmar, industripartners och hälso- och sjukvården testats och utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

53 nya medlemmar från 22 bolag samt 6 industripartners flyttat in på H2. Ett av bolagen har gått från 4- 16 anställda på 9 månader genom att helt kunna fokusera på den egna verksamheten. Flera medlemsbolag har initierat en dialog med industripartners. 36 externa events har genomförts med över 1600 deltagare. H2 börjar etableras som en naturlig och viktig mötesplats för hälsa i Stockholm.

Upplägg och genomförande

Projektet har möjliggjort utveckling av regelbundna events för att främja möten mellan medlemmar och partners t.ex. veckofrukostar, seminarier samt afterworks. Vid dessa tillfällen delar enskilda medlemmar och partners med sig av erfarenheter, utmaningar och framsteg. Vissa av dessa events är interna endast för medlemmar och partners för att bygga relationer och förtroende. Andra events är öppna för alla intressenter och syftar till att dela kunskap och information kring trender, best practice och senaste regulatoriska frågorna.

Externa länkar

www.h2healthhub.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.