Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Utveckling av formaldehydfria bindemedel från rapsfrökaka för produktion av spånplattor och träpaneler

Diarienummer
Koordinator Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 2 977 355 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2019

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla ett bindemedel baserat på restprodukter från tillverkning av rapsolja (rapspresskaka) och att använda bindemedlet för träbaserade produkter såsom plywoodskivor och spånplattor. Projektet lyckades ta fram prototyper för både plywoodskivor och spånplattor med rapsprotein som en viktig komponent i bindemedlet. Marknadens aktörer visar mycket stort intresse och har gett en positiv respons, de ser en stor potential i vårt biobaserade bindemedel.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är dels teknikorienterade, dels råvaruorienterande. Projektet har visat att det går att, i såväl labb som pilotskala, isolera rapsprotein från rapspresskaka och använda detta i ett bindemedel och därmed skapa biobaserade limmer för plywoodskivor och spånplattor utan formaldehyd. Projektet har visat potentialen för rapsprotein i ett nytt användningsområde med stor potential att bidra till en mer hållbar byggbransch, vilket bekräftas av det stora intresset hos branschens företag.

Upplägg och genomförande

Projektets huvudmoment ligger processen där Lunds universitet isolerade rapsprotein från rapspresskaka och levererade till de tyska universiteten som formulerade olika bindemedel och utvärderade dessa i ett flertal träskivsapplikationer. Vi tog fram flera limrecept baserade på protein från rapspresskaka för tillverkning av olika typer av spånplattor och plywood, vilka testades enligt europeiska standarder och diskuterades med marknadens aktörer. Vårt projekt bidrar till en mer biobaserad byggindustri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2023

Diarienummer 2019-05234

Statistik för sidan