Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av formaldehydfria bindemedel från rapsfrökaka för produktion av spånplattor och träpaneler

Diarienummer
Koordinator Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 2 979 374 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2019

Syfte och mål

Målet är att utveckla ett formaldehydfritt bindemedel baserat på protein extraherat från rapsolje-industrins restprodukter, för tillverkning av miljöanpassade spånskivor, fiberplattor och träfanérpaneler. Limsystemet ska vara ett fossilfritt alternativ till konventionella bindemedel, baserade på formaldehyd och isocyanat. Projektet ska visa hur ett material som idag delvis betraktas som ett avfall kan förädlas och utnyttjas som en värdefull resurs. Projektet ska också visa den potential för minskning av utsläpp av växthusgaser som användning av ”gröna bindemedel” ger.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i att kommersiellt tillämpliga tekniker för extrahering av proteiner från rapskakor tas fram och att det i praktisk skala kan visas att limsystem baserade på framtagna proteinextrakt är lämpliga för användning som bindemedel vid tillverkning av träfiber- och spånplattor. Testning av tillverkade prototyper ska kunna visa att användning av nya, fossilfria limsystem ger produkter som väl uppfyller både tekniska och miljömässiga krav enligt europeiska standarder, samtidigt som hälsoriskerna med användning av formaldehyd och isocyanater undviks.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på samverkan mellan expertis från olika samhällssektorer (jordbruk, avfallsteknik, forskning, tillverkande industrier) i Sverige och Tyskland och kommer att ledas tekniskt av professor Mahmood Hameed, som utvecklat idéerna bakom projektet. Inom projektet ska teknik för extraktion av proteiner och framställning av limsystem utvecklas och testas i tillverkning av spånplattor och träfanérpaneler. Materialegenskaper hos framtagna produkter ska testas och utvärderas enligt europeiska standarder från teknisk, miljö-, klimat- och hälsomässig synpunkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 november 2020

Diarienummer 2019-05234

Statistik för sidan