Utveckling av en svensk infrastruktur för social innovation

Diarienummer 2013-02711
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendans syfte har varit att inleda och formulera en dialog och behovsanalys mellan aktörer som arbetar med social innovation i Sverige. Området är brett, aktörerna många och området svåravgränsat, men vi upplever att vi genom agendan har etablerat eller fördjupat en dialog med många av de viktigaste aktörerna inom fältet. Vi har arbetat med över 60 organisationer och engagerat över 100 individer under agendans gång. I agendan presenteras 4 fokusområden som vi anser förtjänar stärka aktiviteter och insatser - kunskap; organisering & demokratisering; finansiering och kompetens.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är en väl förankrad agenda som publiceras i digital och tryckt form. övriga resultat är nya eller fördjupade samarbeten och relationer med olika organisationer över hela Sverige. Projektorganisationerna förväntar sig att arbetet med agendan kommer att leda till ett flertal ansökningar och formaliserade samarbeten med aktörer från olika sektorer i samhället. Som en effekt av samarbeten som byggts via agendan kan nämnas ett pilotprojekt mellan Inclusive Business Sweden och Lunds universitet (LU Open).

Upplägg och genomförande

Arbetet har letts av en arbetsgrupp bestående av de tre huvudprojektparterna: Lunds universitet, Malmö högskola och Center för socialt entreprenörskap Sverige (CSES) som har genomfört regelbundna projektmöten. 4 workshops genomfördes: 2 i Lund och Malmö 13-14 januari, 1 i Lund under Social Business Week i maj och 1 i Stockholm i september 2014 och intervjuer med ett 20-tal individer som arbetar med social innovation. Den övriga arbetsinsatsen har bestått av litteraturinläsning, omvärldsbevakning i form av mötesdeltagande samt redigering av agendatexten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.