Utveckling av en social VR-upplevelse kompatibel med en mobil enhet

Diarienummer 2017-00704
Koordinator MINDARK PE AKTIEBOLAG (PUBL)
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

MindArk, pionjärer inom området Virtuella världar avser nu att utveckla sin tekniska plattform för att stödja applikationer för social VR. Det primära syftet är att integrera detta stöd i den befintliga plattformen för befintliga kunder. Det sekundära syfte är att bredda teknologin för att fungera med nya branscher där social VR är efterfrågad, exempelvis: möten, föredrag, konferenser, utbildning, konserter och upplevelser. Målet är att integrera stöd i Entropia Universe Platform för Social VR, baserat på en kommersiell tunn mobilanpassad klient.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets avslut kommer vi att ha en fungerande integration av Social-VR i Entropia Universe Platform, tillgängligt för stationär och mobil tillämpning. Detta innebär att vi i spel-erbjudandet kan skapa väsentligt mer levande och fängslande upplevelser. För B2B-erbjudandet så innebär det att vi har en fult utvecklad virtuell värld tillgänglig mobilt och stationärt, som efterfrågas av företag för att skapa tjänster inom exempelvis områdena: möten, föredrag, konferenser, utbildning, konserter och upplevelser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att påbörjas i maj 2017 och avslutas i april 2018. Projektet kommer i huvudsak att vara baserat i Göteborg på MindArks kontor. Vi kommer även att engagera en underleverantör som vi har lång erfarenhet att arbeta med inom området mobilspelsutveckling. Vi kommer till stor del att bygga på den befintliga Entropia Universe Platform arkitekturen. Det innebär att vi kommer att bygga en integration med denna på server sidan, samt ta fram en ny klient som kommer att vara mobilanpassad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.