Utveckling av en samverkansmodell för bygg- och anläggningsindustrin

Diarienummer 2017-02825
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 70 777 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation