Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en samverkansmodell för bygg- och anläggningsindustrin

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 70 777 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Diarienummer 2017-02825

Statistik för sidan