Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en numerisk Toolbox att utforma och optimera kompositbalkar

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt syftar till att installera och utveckla en beräkningsmodell, som kan bidra med information till egenskaper i en kompositartikel med avseende på styvhet i förhållande till tjockleken av produkten, upplägget samt antal och positionering av förstärkningar i konstruktionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projketet följdes ett numeriskt arbetssätt för att kombinera materialmodellen (materialdata som togs fram för projektet) med varierande materialupplägg, tjocklek samt varierande antal och positioner för förstärkningar. Analysdata sattes i relation till varandra och kan användas som en riktlinje för framtiden.

Upplägg och genomförande

Detta kommer att leda till att ledtiden, arbetsbelastning och beräkningstiden kan reduceras som i sin tur kommer att resulterar till betydande kostnadsreduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04803

Statistik för sidan