Utveckling av en Nanoplasmonisk fiberoptisk plattform för batteriövervakning

Diarienummer 2018-01539
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 1 701 200 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Att designa, utveckla, och utvärdera ett robust och effektivt sensorsystem baserat på nanoplasmonisk detektion på fiberoptisk prob, till en låg kostnad. Vid projektets slut förväntas en färdig portabel demonstrator kunna levereras som möter industrins behov av prestanda och kostnad.

Förväntade effekter och resultat

Vid framgångsrikt projekt kommer detta att väsentligt öka produktionen av kommersiella NPS sensorer för batterilagring. De nya lösningarna för optisk avkänning med fiberprober utformade inom detta projekt kommer också att öka kompetensen vid RISE Acreo och Insplorion, samt kunna bidra till att etablera Sverige som en nyckelleverantör av avancerade energilagringslösningar och sensorsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket: 1. Funktionalisering av nanosensorer - optimera strukturens form och storlek 2. Data-analys - undersöka alternativ för signalbehandling med billigare komponenter 3. Optisk koppling - simulera, bygga, och testa föreslagna sensorsystem 4. Marknad och IPR undersökning - baserat på ovanstående paket skydda rättigheterna att använda sensorsystemen, primärt som batterisensor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.