Utveckling av en Nanoplasmonisk fiberoptisk plattform för batteriövervakning

Diarienummer
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 1 699 678 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att undersöka olika NPS sensor- och avläsningsenhetskonfigurationer lämpliga för tillverkning av stora volymer till låg kostnad. Projektet uppfyllde sina övergripande mål. Olika sensorprobkonfigurationer, inklusive fibertyp, diameter och NPS-avkänningsstruktur, utvärderades. Optiska komponenter kartlades och de mest lämpliga testades. Dessutom utvecklades och validerades en prototyp, inklusive NPS sensor, hårdvara och preliminärt mjukvarugränssnitt.

Resultat och förväntade effekter

Det direkta resultatet av detta projekt var en prototyp, lämplig för tillverkning till låg kostnad, av den kompletta NPS-batterisensorn, inklusive sensorprob, optisk avläsningsenhet och mjukvara. Dessutom konstruerades en prototyp för flera sensorsonder. Resultaten av detta projekt har ökat TRL-nivån för Insplorions batterisensor och fört den närmare kommersialiseringen. De har också motiverat fortsättningen av den gemensamma utvecklingen genom att ansöka om ett annat Smartare Elektroniksystem-projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett nära samarbete mellan Insplorion och RISE där RISE utförde det mesta av testningen av den optiska avläsningsenheten och bidrog med specialanpassade optiska fibrer. Insplorion utförde utveckling på NPS-avkänningsstrukturen, utförde laboratorietest med de utvecklade sensorprobena och utvecklade de nödvändiga dataanalysalgoritmerna och programvaran. Det framgångsrika genomförandet av projektet uppnåddes genom veckovisa webbmöten och månatliga besök, vilket underlättade kommunikationen mellan partnerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2020

Diarienummer 2018-01539

Statistik för sidan