Utveckling av en Nanoplasmonisk fiberoptisk plattform för batteriövervakning

Diarienummer 2018-01539
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 1 701 200 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2019
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt