Utveckling av en flerdimensionell mätteknik för tandimplantat

Diarienummer 2013-03572
Koordinator Osstell AB
Bidrag från Vinnova 616 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtagning av en ny prototyp (mätprob), baserad på magnetisk excitation och detektion, med realistisk storlek och funktion för att fungera i en verklig applikation. Målet är också att testa och optimera mätkonceptet under förutsättningar som liknar kliniska mätfall med realistiska dämpningar och oscillationsamplituder hos magneten.

Resultat och förväntade effekter

Osstell kommer att stor nytta av de resultat som har framkommit i sammarbetet med Acreo. Förhoppningen är att delar av resultatet kommer att implementeras och användas för kommersiellt bruk samt ha betydelse för den kliniska nyttan.

Upplägg och genomförande

Genomförande i korthet: - Design och Konstruktion Nov 2013- Feb 2014 - Framtagning av prototyper hårdvara Mars 2014- Maj 2014 - Framtagning av algoritmer Mars 2014- Maj 2014 - Utvärdering Juni 2014- Nov 2014 Summering: Projektet har i stort sett gått enligt plan. Dock var det en viss försening map hårdvaran pga svårigheter att beställa kritiska komponenter.

Externa länkar

https://www.acreo.se/projects/jaws

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.