Utveckling av digitalt smaksinne

Diarienummer 2018-04272
Koordinator e-Sense Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektet innefattar utveckling av beräknings- och analysmodeller för att förutspå upplevd sötma genom sammansättningen av "söta" livsmedelstillsatser så som socker, naturliga och syntetiska sötningsmedel. Framför allt kommer detta verktyg att korta tiden och kostnaderna för utveckling för nya och sockerreducerade produkter, vilket idag är en begränsande faktor för nyuveckling av nya livsmedel för små till medelstora livsmedelsföretag.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer vara grunden till ett verktyg för livsmedelsindustrin för att förutspå viss sötma av olika kombinationer av sötningsmedel i olika matriser. Verktyget kommer vara ett extra digitalt sinne för att användas inom smakpanelernas arbete både vid kvalitetskontroll, produktutveckling och nyformulering.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer systematiskt att undersöka olika sötningsmedel med human sensorik och kemisk analys. Vi utför studierna på en variation av matriser, med början på vattenlösningar av olika sötningsmedel för att vidare gå över till fruktdrycker och senare utforska andra livsmedelsgrupper såsom bakverk och mejeriprodukter.

Externa länkar

www.e-sense.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.