Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av demonstrator för digitalt interaktivt beslutsstöd i akutvårdskedjan

Diarienummer
Koordinator PREDICARE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att påbörja den första fasen på utvecklingen av RETTS Plus: behovsanalys, utveckling av en säljbar interaktiv demonstrator för kliniskt beslutsstöd i akutvårdskedjan (ffa ambulans + akutmottagning), förslag på systemarkitektur samt fortsatt utvecklingsplan. Projektet resulterade i en tydligare bild av användarbehoven, en demonstrator med funktioner utöver "minimum viable product", samt dokumenterade alternativ/utvärdering av olika systemarkitekturer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet exekverades i stort enligt ursprunglig projektplan. Det gjordes designskisser/wireframes som sattes ihop till demonstrerbara flöden. Detta arbete itererades i "sprintar". Varje "sprint" omfattade flera användartester som genererade nyttig feedback för fortsatt utveckling. Totalt blev det fem "sprintar" plus ett arbete och rapportering kring systemarkitektur. Följande milstenar levererades: behovsanalysdokument, arkitekturdokument, prioriterad funktionslista, designdokument i sketchapp med nödvändiga specifikationer, demonstrator i invision.

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i tre arbetspaket: 1.Behovsanalys 2.Design och utveckling av demonstrator 3.Projektledning Projektexekveringen underlättades av att alla projektdeltagare var väldigt erfarna och självgående. Det fanns ett naturligt flyt i projektet. Samarbetet fungerade friktionsfritt. Huvudutmaningen blev att rekrytera och boka tider med slutanvändare. Detta var ett känt riskmoment från början och ett av skallkraven på teamet var just flexibilitet i detta avseende. Det som inte hanns med men som pågår nu är framtagning av utvecklingsplan för färdig produkt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2016-04519

Statistik för sidan