Utveckling av BuildSafe

Diarienummer 2015-03618
Koordinator BUILDSAFE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet var att vidareutveckla tjänsten BuildSafe till en nivå som förbättrar säkerheten i byggbranschen och tillför ett tydligt värde för sina användare. Målet var en kommersialisering av den digitala tjänsten BuildSafe med fokus på att realisera förslag för vidareutveckling framkomna i samband med KTHs studie kring BuildSafe. Målet att kommersialisera BuildSafe uppnåddes ett halvår tidigare än väntat, redan i december 2015 tog bolaget in sina första betalande kunder. Detta kunde ske tack vare att syftet uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntades att BuildSafe skulle bidra till en tydlig förbättring av säkerhetsarbetet och skapa stor nytta för användarna. Tjänsten skulle dessutom vara anpassad för både små-, medelstora- och stora bolag och ha betalande kunder. Resultaten är mycket positiva: 1) BuildSafe till ett förbättrat säkerhetsarbete och nytta för användarna, 2) tjänsten används av både några av de största och minsta bolagen och 3) har betalande kunder.

Upplägg och genomförande

Parallellt med KTHs studie som pågick hosten 2015 och varen 2016 skulle BuildSafe vidareutveckla tjansten med hjalp av finansieringen från Vinnova. Kontakten med branschgrupperna som ingick i KTHs studie ledde till mycket bra feedback som bidrog till att skapa en tjänst som mötte marknadens behov.

Externa länkar

Hemsida BuildSafe

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.