Utveckling av bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Diarienummer 2008-03699
Koordinator BIM Kemi Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juli 2009
Status Avslutat