Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Diarienummer
Koordinator BIM Kemi Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03699

Statistik för sidan