Utveckling av bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Reference number
Coordinator BIM Kemi Sweden Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2009 - July 2009
Status Completed