Utveckling av AQP9-inhibitorer för förbättrad behandling av diabetes och prevention av komorbiditeter

Diarienummer
Koordinator Apoglyx AB
Bidrag från Vinnova 2 806 300 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång Swelife - Projekt för bättre hälsa steg 2 (2018)

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att utveckla ny, säker diabetesbehandling i tablettform som genom en unik verkningsmekanism (minskad glukosproduktion i levern genom specifik hämning av upptaget av glycerol via Aquaporin-9-kanaler i leverceller) normaliserar blodglukos och har andra positiva effekter på diabetes-relaterade komplikationer och därmed ökar livskvaliteten för personer med diabetes. Det specifika målet för det innevarande projektet är att välja en klinisk kandidatmolekyl för produktion i större skala och säkerhetstester inför kommande kliniska försök.

Förväntade effekter och resultat

Projekt förväntas leda till ett robust och relevant underlag för beslut om att ta kandidatsubstansen vidare i utvecklingen, inkluderande: * Resultat som bekräftar den primära blodsänkande effekten och etablerar evidens för relevanta sekundära effekter in vivo * Tydlig profilering och möjlig positionering av den framtida produkten utifrån en fördjupad analys av specifika medicinska behov inom diabetesområdet * Karaktärisering av farmakologiska, toxikologiska och fastfasegenskaper av kandidatmolekylen * Plan för uppskalning av produktion

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre delar ("Work packages") över en period om ca 20 månader: WP1: Marknadsanalys, produkt- och regulatorisk strategi, projektledning WP2: Validering av kandidatsubstansens farmakologiska egenskaper och säkerhetsprofil, inkluderande studier i relevanta sjukdomsmodeller (preklinisk Proof-of-Concept) WP3: Validering av kandidatsubstansens kemiska och produktionsmässiga egenskaper, inkluderande studier av fastfasegenskaper, formulering, analysmetoder, och evaluering av storskalig produktionsprocess

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.