Utveckling av AlN halvledare med fördelar för energi- och miljötillämpningar

Diarienummer 2011-01329
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Projektet har lett till en utveckling av ett strategiskt samarbete mellan VINNMER Fellow, verksam vid IFM, Linköpings universitet, och Cambridge Centre for Gallium Nitride, University of Cambridge, UK. Cambridge Centre har kopplingar till andra GaN-grupper över hela världen och interagerar med flera andra universitet och industriella företag inom Storbritannien. Den internationella kvalificeringen av VINNMER Fellow vid Cambridge Centre resulterade i en stark och konkurrenskraftig läroplan som oberoende forskningsledare.

Resultat och förväntade effekter

Utbildningen, som erhållits via kollegor från Cambridge Centre i kompletterande odlingstekniker som är ledande inom LED-forskning och produktion, finns inte tillgänglig hos enheten på Linköpings universitet. Projektet producerade 10+ artiklar som publicerades i erkända tidskrifter inom materialvetenskap som uttryckligen hänvisar till stöd från VINNOVA. Projektet bidrar till grunden för ytterligare gemensamma initiativ inom området avancerade material vilket leder till överlägsna lösningar inom energi- och miljöområdet.

Upplägg och genomförande

Flytt av Fellow i Cambridge Centre under perioder varje år av projektet säker intensivt arbete för att driva ett aktivt samarbete med gemensamma experiment, som är direkt involverade i Fellow. De utgjorde ny erfarenhet och bidrog ny kunskap för båda parter. Den Fellow utökat sin akademiska nätverk via integration i en stark forskningsmiljö med stora nationella och internationella förbindelser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.