Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator Sveriges Tågoperatörer Service AB - Tågoperatörerna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Utvecklingen i vår omvärld tillsammans med en ökad risk för terrorattacker utmanar utvecklingen mot öppenhet och trygghet i offentliga miljöer. Vi har tillsammans med ett stort antal intressenter från det svenska ekosystemet kring järnväg, arbetat med design thinking och tagit avstamp i stationsmiljöer för att förstå problemen och genom en kombination av konst och ny teknik hitta nya lösningar för att adressera denna utmaning. Vi stora möjligheter till samverkan mellan Sverige och USA avseende både teknisk och social innovation.

Resultat och förväntade effekter

När projektet är slutfört efter steg 3, har vi dels skapat en Svensk plattform för nya idéer på området och dels testat ett antal prototyper som lett fram till nya produkter som ökar säkerheten i offentliga miljöer och förbättrar upplevd trygghet samt attraktiviteten i dessa miljöer. Vi ser stora möjligheter till internationalisering och breddning till andra offentliga miljöer. Vi vill att Sverige skall bli en internationell katalysator för denna diskussion med utgångspunkt i Sveriges styrkor inom trygghetsområdet samt förmågor att ta fram tekniska innovationer.

Upplägg och genomförande

Under steg 1 har projektet inspirerat till nya sätt att förstå och adressera utmaningar relaterade till säkerhet och upplevd trygghet inom transportsystemet och andra offentliga miljöer. Vi har fördjupat samarbete med projektets intressenter och ytterligare utvidgat aktörskonstellationen. Steg 2 arbetet har förtydligas och förslag på prototyper finns och formerna för utökat resenärs engagemang tas fram i nästa steg. Inom ramen för steg1 var det inte realistiskt att systematiskt engagera resenärer i dialogen och att genomföra installationer av prototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00339

Statistik för sidan