Utveckla en sömlös personcentrerad app för för hemtjänstverksamhet som arbetar med personer med demens

Diarienummer 2018-01239
Koordinator Minnity AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Minnity har uppnått målet med att utveckla en sömlös personcentrerad digital lösning avsedd för hemtjänstverksamhet som arbetar med demensvård. Appen skapades i nära samarbete med målgruppen, med hjälp av human-centered design samt i samråd med specialister inom demens. Minnitys Minimum Viable Product validerades av hemtjänstpersonal från ett partnerföretag.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har vi skapat ett unikt och intuitivt gränssnitt till Minnity-appen som gör det möjligt för professionella vårdgivare att få förståelse för sina vårdtagares preferenser på ett snabbt och tillgängligt sätt. Hemtjänstpersonalen som testade appen uppskattade appens användbarhet och relevans för sitt arbete. Flera omsorgsföretag uttryckte intresse för appen, som kommer att finnas tillgänglig på marknaden i början av 2019.

Upplägg och genomförande

Projektet avslutades inom den planerade tidsramen. Den inledande grundliga undersökningen av kundbehov och marknadsförutsättningar tillät att prioritera funktionerna i appen. Därefter arbetade vi iterativt för att utveckla användargränssnittet och mjukvaran, samtidigt som appen var testad av ett partnerföretag. Processen resulterade i en lösning anpassad till användarnas behov.

Externa länkar

Minnity - hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.