Utveckla en sömlös personcentrerad app för för hemtjänstverksamhet som arbetar med personer med demens

Diarienummer 2018-01239
Koordinator Minnity AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en sömlös personcentrerad digital lösning avsedd för hemtjänstverksamhet som arbetar med demensvård. Produkten kommer att erbjuda ett innovativt användargränssnitt och underlätta teamarbete, samt förbättra kontinuiteten i vården. Minnity kommer att möjliggöra en effektiv tillämpning av personcentrerad vård och ska bidra till en ökad livskvalitet för personer med demens.

Förväntade effekter och resultat

Projektets slutresultat kommer att vara en testad, säker och intuitiv app utformad utifrån hemtjänstpersonalens behov. Produkten kommer att vara klar för introduktion på den svenska marknaden. Tack vare den digitala lösningen kommer professionella vårdgivare att få kunskap om sina vårdtagare med demens på ett snabbt och tillgängligt sätt. Därmed ökar kvaliteten och effektiviteten i omsorgen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bestå av tre huvudmoment: Ett: Identifiera och prioritera specifika kundbehov. Två: Skapa ett tydligt och enkelt användargränssnitt. Tre: Utveckla en avancerad prototyp av Minnity-appen på ett iterativt sätt. Projektet kommer att drivas med stöd av human-centered design i nära samarbete med målgruppen, samt i samråd med specialister inom demensvård.

Externa länkar

Minnity - hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.