Utveckla biogasprocessen till nästa effektivitetsnivå

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att samla kompetenser och intressen för att forma en långsiktig innovations- och utvecklingsarena där näringsliv och akademi deltar i utvecklingen av produkter, system och know-how för den växande bioenergimarknaden, särskilt med den enorma kinesiska marknaden i fokus. Det övergripande målet var att bygga upp ett konsortium för att skapa en samarbetsplattform för långsiktig forskning och utveckling och för att övervinna hinder för genomförande av teknikexport till marknaden i Kina.

Resultat och förväntade effekter

(1) Ett kooperativt konsortium har byggts upp, (2) specifika innovativa projekt har identifierats, (3) ett nytt projektförslag har lämnats in till VINNOVA, (4) avtal mellan universiteten har undertecknats, (5) nya samarbetsmöjligheter med Jiangsuprovinsen i Kina har initierats, och (6) ett nytt besök i Jiangsu med svenska deltagare från akademi och myndigheter har arrangerats. Det förväntas att en ny generation av biogasprocesser demonstreras i snar framtid både i Sverige och Kina och att ett nytt långsiktigt samarbete mellan Sverige och Jiangsu-provinsen i Kina upprättas.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har: (1) två seminarier anordnats både i Sverige och i Kina. I varje seminarium har mer än 30 experter deltagit från universitet, institut, industri och kommuner, (2) mer än 15 studiebesök arrangerats både i Sverige och i Kina. I Kina har mer än 6 företag / industrier besökts och i Sverige har mer än 8 företag besökts, och (3) workshops har organiserats nationellt och internationellt inklusive 3 interna och 2 internationella diskussionsforum/workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.