Utvärdering av verkliga sidokollisioner som grund till CAE utveckling för prediktering av sidokollis

Diarienummer 2012-01670
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 547 141 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2012-01301-en

Syfte och mål

För att ytterligare utveckla och förbättra sidokrockskydd finns behov av förbättrad kunskap om icke-dödliga skador, samt ett samband mellan mekaniska och numeriska modeller. Baserat på verkliga data valdes en representativ krock ut för rekonstruktion (krockprov och CAE). I det fysiska krockprovet användes WorldSID för utvärdering av åkandes skaderisk. I CAE användes även THUMS. Före utvärderingeringen validerades THUMS respons i sidokollision. Detta genom jämförelse med tidigare utförda PMHS. Parallellt under projektet utvecklades en generisk modell för sidokollision.

Resultat och förväntade effekter

Genom att djupstudera fältfall där åkande skadats i moderna bilar med sidoairbag, och genom att simulera ett fältfall samt en krock i dagens konsumentprov finns en djup kunskap kring dagens skyddssystem och dess begränsningar. Att köra krockprov med WorldSID samt simuelringsstudie med WorldSID och THUMS har även gett en god kunskap kring möjligheter och begränsningar med verktyg som kan användas för att förbättra åkandeskydd i sidokollision. För att ytterligare minska skador krävs en integrerad approach med aktiva såväl som passiva skyddssystem, samt infrastrukturlösningar.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt i fältdata skapades dels den generiska CAE modellen för sidokollision. Fältdatan lade också grunden till krockprov och simuleringsstudier. Projektet har arbetat CAE-drivet vilket var mer krävande än planerat. På grund av resursbrist fick delar av simuleringsarbetet skiftas mellan parter och vilket resulterade i försening av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.