SMF UPSC: Utvärdering av odlingskammare för etablering av SE Norway spruce groddar från in vitro till in vivo

Diarienummer 2018-02351
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 502 234 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum