Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF UPSC: Utvärdering av odlingskammare för etablering av SE Norway spruce groddar från in vitro till in vivo

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 502 234 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-02351

Statistik för sidan