SMF UPSC: Utvärdering av odlingskammare för etablering av SE Norway spruce groddar från in vitro till in vivo

Diarienummer 2018-02351
Koordinator SweTree Technologies AB
Bidrag från Vinnova 502 234 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum