Utvärdering av dynamiska prestanda för kortfiberkompositer

Diarienummer 2009-04827
Koordinator Epsilon Utvecklingscentrum Väst AB - Epsilon Utvecklingscentrum Väst, Göteborg
Bidrag från Vinnova 242 500 kronor
Projektets löptid februari 2010 - september 2010
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI