Utvärdering av dynamiska prestanda för kortfiberkompositer

Diarienummer
Koordinator Epsilon Utvecklingscentrum Väst AB - Epsilon Utvecklingscentrum Väst, Göteborg
Bidrag från Vinnova 242 500 kronor
Projektets löptid februari 2010 - september 2010
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-04827sv.pdf (pdf, 457 kB)

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2009-04827

Statistik för sidan