Utredning av RISE möjlighet att överta driften av SWETOX

Diarienummer 2018-00541
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Bioscience and Materials / Surface, Process and Formulation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

RISE har mottagit en förfrågan från KI, som är värdorganisationen för Swetox, om möjligheten för RISE att starta ett sammarbete kring Swetox i Gärtuna/ETV (SWETOX/ETV). RISE Kommer under en 5 månaders period utreda möjligheterna kring ett övertagande av driften av Infrastruktur, delar av personal och verksamhet i Gärtuna. Projektet kommer även agera startskott för en dialog kring ett övergripande strategiskt partnerskap mellan KI och RISE.

Förväntade effekter och resultat

Under arbetet kommer RISE utreda möjligheterna för ett övertagande av hela eller delar av SWETOX/ETV. Målet är att definiera vilken del av den nuvarande verksamheten som är möjlig och lämplig att övergå till RISE

Planerat upplägg och genomförande

RISE kommer att genomföra en Due Dilligence av verksamheten. Därefter kommer en Affärsplan att skrivas där vi utvärderar de kommersiella möjligheterna att driva SWETOX/ETV som en fungerande del av RISE. En mycket viktig del av arbetet blir att fördjupa diskussionen kring hur ett framtida sammarbete mellan KI och RISE utformas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.