Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utredning av RISE möjlighet att överta driften av SWETOX

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Bioscience and Materials / Surface, Process and Formulation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

RISE har mottagit en förfrågan från KI, som är värdorganisationen för Swetox, om möjligheten för RISE att starta ett samarbete kring Swetox i Gärtuna/ETV (SWETOX/ETV). RISE har under en femmånadersperiod utrett möjligheterna kring ett övertagande av driften av Infrastrukturen, delar av personal och verksamhet i Gärtuna. Underlag för att RISE styrelse ska kunna ta beslut har tagits fram. Projektet har även agerat startskott för en dialog kring ett övergripande strategiskt partnerskap mellan KI och RISE.

Resultat och förväntade effekter

Genom att säkra fortsatt toxikologisk säkerhetsutvärdering av nya kemikalier, material och läkemedel inom RISE organisation kommer industrins växande behov av dessa analyser att kunna mötas i Sverige. Denna satsning kommer dessutom bidra till att öka industrins konkurrenskraft i Sverige och knyta an till de globala målen, såsom giftfri miljö. Diskussioner om utformningen av ett formellt strategiskt samarbete mellan RISE och KI fortsätter under hösten.

Upplägg och genomförande

En due diligence av den existerande verksamheten har genomförts. En affärsplan, baserad på kompetenser, erbjudande, kunder, samarbeten och en omvärldsanalys, har tagits fram. Konklusionen av arbetet är att verksamheten skulle kunna fungera som en del av RISE institutsverksamhet och passa in i och ha möjlighet att generera synergier med befintlig verksamhet på RISE. Verksamheten svarar också mot industrins växande behov av säkerhetsbedömningar av nya kemikalier och läkemedel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2018

Diarienummer 2018-00541

Statistik för sidan