Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utökad virtuell produktutveckling (EVIDENT)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer - 2022

Syfte och mål

Syftet med EVIDENT är att minska utvecklingstid och -kostnader för gjutna aluminium- och segjärnskomponenter genom att öka den prediktiva förmågan i de beräkningsverktyg som används under utvecklingsprocessen. Modellvalideringsmetoder kommer att tillämpas för att mäta hur väl simuleringar och experiment stämmer överens samt för att peka ut riktningen för fortsatt utveckling av beräkningsverktygen. Detta förväntas leda till ett ökat nyttiggörande av potentialen i att jobba med virtuell produktutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Genom att samordna utveckling av beräkningsverktyg med experimentella insatser genom ett ramverk för modellvalidering förväntas mängden användbara data från varje genomfört experiment öka samtidigt som den prediktiva förmågan hos dessa verktyg förbättras. Upplägget bygger dessutom på ett ökat utbyte mellan olika kompetenser och ses som en möjlighet att hitta nya bättre tekniska lösningar genom en ökad förståelse för en komponents prestanda. Generellt sett ses projektet som en möjlighet att hitta nya lättviktslösningar som dessutom kräver kortare utvecklingstid.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är uppdelat i fyra arbetspaket där AP1 fokuserar på att utforska fullfältsmetoder (DIC, DVC, VFM) för karaktärisering av aluminium- och gjutjärnskomponenter. AP2 innehåller aktiviteter som handlar om modellvalidering och robusta beräkningar vilket kommer att demonstreras genom fallstudier. Inom AP3 kommer arbete bedrivas för att knyta ihop gjutsimuleringar med FE-beräkningar av både statisk prestanda såväl som utmattningslivsläng. Koordinering och administration av projektet hanteras inom AP4.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2022

Diarienummer 2022-02552

Statistik för sidan