Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utökad processtyrning genom snabb analys av inneslutningar med optisk emissionsspektrometri

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 002 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla teknologi för att kontrollera och mäta innehållet av icke-metalliska inneslutningar under processen, för att säkerställa stålets prestanda inom väl begränsade specifikationer. Projektets mål är att realisera sådan teknologi baserad på optisk spektroskopi (OES-PDA) anpassad för behoven vid deltagande företag, samt att utarbeta strategier för att styra processerna baserade på mätdata från dessa instrument. Bägge dessa mål har uppfyllts för deltagande företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är 1) kalibrerade och verifierade OES-PDA system hos två företag för snabb bestämning av innehållet av icke-metalliska inneslutningar; 2) utarbetade strategier för att kontrollera och styra processerna m.a.p. stålets innehåll av inneslutningar. De förväntade effekterna är bl.a. jämnare stålkvalitet och reducerat produktionsbortfall. Utfallet i projektets slutskede är att ett företag redan kunnat visa den förväntade effekten i produktionen, och ett till företag är mycket nära att införa teknologin i produktion.

Upplägg och genomförande

Injustering och kalibrering av OES-PDA instrument på två företag genomfördes i samarbete med personal från SWERIM AB. Utvalda processprover från samtliga företag analyserades med referensmetoder för verifiering av kalibreringar. Verksförsök för att följa förändringar av inneslutningsinnehållet under processen genomfördes i samarbete med personal från KTH. Teoretiska beräkningar för utarbetande av strategier för processkontroll m.a.p. på inneslutningar utfördes av KTH. Detta upplägg gav önskat resultat vid genomförandet, så att projektmålen kunde uppfyllas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03463

Statistik för sidan