Utmaningsdriven Innovations- och förändringsförmåga i företag

Diarienummer 2011-04010
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Projektet har drivits av CASL och Triple Steelix för att undersöka organisatoriska förhållanden och hur dessa på olika sätt bidrar respektive hindrar innovation och förnyelse. Konsensus i forskningen visar på att: - Huvudregeln är att samverkan misslyckas, eller har bristande kvalité över tiden, med undantag för ´kund/leverantörs-relationer´ - Växande konsensus kring sex huvudsakliga framgångsfaktorer: Inkludering Gemensamt syfte Systemtänkande Undersökande attityder Konstruktiva dialoger Innovationsförmåga

Resultat och förväntade effekter

Utgångspunkter för att driva framtida FoU projekt kring samverkan: Att ge beskrivningar av och ´recept´ för ledarskap i de organisatoriska mellanrummen som är betydligt kraftfullare än de romantiska och ganska naiva som forskningen har levererat hittills. Genom nya och distinktare utgångspunkter: Tidigare forskning: Verksamheter Samarbete Genomorganiserat Dela upp Organisationer Generaler Olika nivåer. Dessa punker övergår i Framtida forskning till: Tjänste/Kunskap Mellanrum Glest organiserat Foga samman Organisering Diplomater Samtliga nivåer

Upplägg och genomförande

I projektet har en enkät skickats till företag som deltagit i FoU-projekt inom innovationssytemet Triple Steelix. Enkäten har sedan sammanställts och analyserats av CASL. Ett antal möten och videkonferenser har genomförts i arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.