Utmaningar för utvecklingen av en detektor med hög sensitivitet för evaluering av biologiska processer

Diarienummer 2014-00424
Koordinator Biocrine AB
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Biocrine vill kunna studera cellulära processer i en levande organism i det vakna tillståndet, genom att utveckla en kontaktlins med integrerad fluorescensmätning. Projektets mål var att a) undersöka möjligheten att utveckla en tillräckligt känslig detektor för att läsa av fluorescens från celler, samt b) hur excitationen bör se ut utan att skada cellerna. Dessa mål uppfylldes: excitationsparametrar utvärderades experimentellt och existerande detektorer visade sig vara känsliga nog för att med rimliga utvecklingsinsatser kunna nå nödvändiga prestanda i nästa fas av arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet är mycket positivt. Effekten av projektet är att det nu finns experimentella data som både verifierar och kvantifierar de initiala antaganden som ligger till grund för den långsiktiga produktidén. Detta möjliggör de nästa faserna av utvecklingsarbetet. De ska innefatta optimering och miniatyrisering av ljuskällor, detektorer och tillhörande elektronik, samt integrering av dessa på en kontaktlins.

Upplägg och genomförande

Projektet är tvärvetenskapligt. För att lyckas med de uppsatta målen behövs kompetens inom både biologi och elektronik/optik. Biocrine har expertis i molekylära och cellulära processer kring diabetes, medan kompetensen inom elektronik och optik kommer från Acreo. Upplägg och genomförande av projektet har varit lyckade. öppen kommunikation var en av de viktiga komponenterna med månatliga statusmöten och mer frekvent telefon- och mailkorrespondens. Samarbete i labb bidrog till meningsfulla resultat. I fortsättningen kommer Acreo och Biocrine samarbeta på liknande sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.