Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-05626sv.pdf (pdf, 1287 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet ”Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering” är att öka kunskapen om hur den önskade prestationen av materialpreparering, vad gäller flexibilitet, kvalitet, tidseffektivitet, och ergonomi, påverkar utformningen av materialprepareringen. Målsättningen för projektet är att utveckla riktlinjer och ramverk som förklarar hur materialpreparering bör utformas för uppnå önskade prestationsnivåer i materialpreparareringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat omfattar en uppsättning riktlinjer och ramverk som förklarar hur materialpreparering bör utformas för uppnå önskade prestationsnivåer i materialprepareringen. Resultaten används inom industrin för att vägleda förbättringar av nuvarande materialprepareringsprocesser, samt för informera implementeringen av nya processer för materialpreparering. Projektets resultat lägger även en grund för fortsatt forskning på automations- och digitaliseringstöd för materialpreparering.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra faser. Fas 1 innefattade projektets uppstart genom workshops och studiebesök. Flerfallstudier användes som metod i fas 2 för att behandla en bred uppsättning relationer mellan utformning och prestation, vilket lade en grund för smalare frågeställningar att studera med experiment i fas 3. Fas 4 innefattade konceptualisering av den utvecklade kunskapen, där två av formaten var en handbok med utformningsriklinjer, samt en demonstrator för plockstöd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2013-05626

Statistik för sidan