Utbildningsportal Produktion2030

Diarienummer 2018-04794
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla systemstöd för Produktion2030s forskarskola, med ca 200 forskarstuderande och ett femtiotal kursgivare (lärare). Systemstödet ska inkludera presentation av kurser och anmälningsfunktion. Projektet ska även förbereda framtida behov inom Kursmoduler i projektet "Civilingenjör 4.0" (som drivs av Svenska Produktionsakademien), där det är önskvärt att dessa kursmoduler också görs tillgängliga i portalen. Det finns även önskemål om att utbildningar i andra strategiska innovationsprogram i framtiden ska kunna använda portalen.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att vidareutveckla en professionell utbildningsportal för Produktion2030s forskarskola i Kunskapsförmedlingen, samt säkra drift och underhåll för denna webbplattform, under projekttiden och på längre sikt. Portalen ska omfatta kurser inom Kunskapsförmedlingens två huvudområden: Produktutveckling och Produktionsutveckling, primärt på doktorandnivå som även inkluderar företagsdeltagare och gärna även på grundutbildningsnivå.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg är att specificera, programmera, testa och implementera en utbildningsportal som primärt fungerar för doktorandkurser inom Produktion2030s forskarskola, men också i framtiden för kurser i andra strategiska innovationsprogram och grundutbildningskurser. En referensgrupp utses bestående av forskare och lärare vid lärosäten knutna till Produktion2030 (genom utbildningsrådet till forskarskolan) för att säkerställa kvalitet i kurserna för detta ändamål. Utbildningsportalen ska också länkas till Produktion2030s webbplats (instrumentet Utbildning).

Externa länkar

Kunskapsförmedlingen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.