Utbildning i produktion av metallpulver – Framtidens arbetskraft i Sverige (UPP-FAS)

Diarienummer 2018-00794
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 883 278 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en ny kurs inom produktion och användning av metallpulver i samarbete med industriella samarbetspartners. Kursen kommer att utnyttja ett antal olika undervisningstekniker för att entusiasmera och motivera studenter. Projektets målsättning är skapa en ny kurs som överensstämmer med kraven från industrin, som kommer att ge feedback på kursinnehållet och bidra med idéer om kursens upplägg. Webbaserade undervisningsverktyg och stödmaterial kommer också att utvecklas och dessa ska göras tillgängliga för alla kursdeltagare, samt till allmänheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska utmynna i en ny kurs för KTHs mastersstudenter och för personer inom industri som vill förkovra sig inom sitt kunskap. De webbaserade undervisningsverktygen ska vara tillgängliga för allmänheten för att göra människor medvetna om pulvermetallurgi och tillhörande industri i Sverige. Genom att skapa en intresseväckande kurs, som både attraherar studenter och förser dem med färdigheter som industrin kräver, kommer kursen att öka antalet potentiella arbetstagare inom svensk industri och dessutom förbättra redan anställdas kunskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Kursen ska skapas genom ett samarbete mellan KTH och samarbetspartners inom industrin under 2018 och kommer att presenteras för industrin under våren 2019, innan kursen ges på KTH hösten 2019. De webbaserade verktygen kommer att utvecklas under de tre år som projektet pågår. Kursen kommer att förfinas och förbättras kontinuerligt, baserat på feedback från kursdeltagare och industrin. För att mäta kursens inverkan på motivation och deltagande kommer antalet studenter och hur nöjda de är att utvärderas fortlöpande både under och efter projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.