Utbildning i att beskriva datamängder med DCAT

Diarienummer 2014-04034
Koordinator METASOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 43 200 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att ge en introduktion till DCAT så att kursdeltagarna får kompetens för att publicera metadata enligt DCAT-AP. Detta mål har uppfyllts genom att anordna ett kurstillfälle samt att publicera kursmaterialet helt fritt för optimal spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektets informationsmaterial och kurstillfälle har potential att göra strukturerade beskrivningar av datamängder med DCAT mer tillgängligt och förståeligt, vilket borde öka antalet beskrivna datamängder på öppnadata.se.

Upplägg och genomförande

Informationsmaterial har tagits fram som kurspaket och användes som underlag och utgångspunkt för kurstillfället i september. Kursmaterialet kan även återanvändas av andra aktörer och vid andra kurstillfällen. Materialet ger en introduktion till DCAT och DCAT-AP. Utöver den teoretiska bakgrunden ligger fokuset på de praktiska aspekterna för att släppa DCAT metadata.

Externa länkar

Kursmaterial DCAT-AP för öppnadata.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.