Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ursprungsmärkt journalistik - en redaktionell tjänst med blockkedjor för verifiering av data

Diarienummer
Koordinator Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 898 259 kronor
Projektets löptid september 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att utforska om blockkedjetekniken kan användas i ett nyutvecklat digitalt verktyg för faktakontroll. Vi ville utveckla, utforska och studera hur olika typer av digitalt innehåll kan spåras och följas med hjälp av blockkedjor, i ett system med kryptografiskt signerad data. Efter att ha testat och utvärderat en sådan lösning, drar vi slutsatsen att blockkedjeteknik inte är mogen för den här typen av faktagranskningstjänster utan behöver utvecklas vidare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Några viktiga slutsatser från projektet är att tekniken fortfarande är i ett utvecklingsskede och att det kommer att ta tid för den att mogna. Den tekniska sidan är mycket komplex och förändras ständigt, vilket gör det svårt att ta fram prototyper på nya lösningar. Blockkedjeteknik är ännu inte gångbart bland allmänheten. Termen påminner folk om bitcoin, vilket har en negativ klang. Trots det, kan blockkedjeteknik vara användbar i framtiden om det skapas ett ekosystem med den nya tekniken kan bidra till att verifiera och spåra fakta.

Upplägg och genomförande

Vi bedömer att projektet och dess genomförande har varit lyckat. Vi byggde en prototyp av ett funktionellt verktyg som vi testade. Vi utvärderade processen och drog intressanta och relevanta slutsatser av arbetet. Teoretiskt sett skulle blockkedjeteknik kunna fungera för faktagranskning inom journalistiken, men i praktiken fungerar det inte ännu, på grund av skäl som beskrivs mer i detalj ovan. Vi har kommit en bit på vägen i processen genom att ta fram ett verktyg som utvärderades av yrkesverksamma inom området. Lärdomarna från projektet kan bli viktiga inför framtida projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 februari 2022

Diarienummer 2019-02826

Statistik för sidan