Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urethral Tissue Engineering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 1 176 728 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet ´Regenerering av urinvävnad´ är att dels ge mig som projektledare möjlighet till meritering inom fler fält inom rengenerativ medicin samt att ge mig möjlighet att tillverka en scaffold där porositeten samt ytmodifiering är optimerad på ett sådant sätt att den främjar inväxt och tillväxt av muskel- samt urinceller.

Långsiktiga effekter som förväntas

*Min kommande meritering inom regenerativ medicin kommer göra det möjligt för mig att i framtiden jobba i ett vidare spann inom regenerativ medicin *Ett lyckad regenerering av urinvävnad kommer förhoppningsvis leda till en möjlig behandlingsmetod i framtiden för personer som lider av förträngning eller sjukdomar i ureter *Ett långtgående sammarbete mellan BBV samt WFIRM kommer gynna både Chalmers och angränsande projekt i form av seminarier samt nya sammarbeten och utbyte av kunskap och kompetens.

Upplägg och genomförande

* Kurs i cellodling samt kurser i olika molekylär biologiska analyser kommer att genomföras på Wake Forest institutet för regenerativ medicin. *Scaffolds med olika porositeter kommer att tillverkas *Olika ytmodifieringar kommer att utvärderas utifrån deras förmåga att förbättra inväxt samt tillväxt i och på cellulosa materialet *Scaffold som är insådda med celler kommer att opereras in i mus och senare i större djur ifall resultaten är positiva

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01144

Statistik för sidan