Urethral Tissue Engineering

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Funding from Vinnova SEK 1 176 728
Project duration August 2009 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet ´Regenerering av urinvävnad´ är att dels ge mig som projektledare möjlighet till meritering inom fler fält inom rengenerativ medicin samt att ge mig möjlighet att tillverka en scaffold där porositeten samt ytmodifiering är optimerad på ett sådant sätt att den främjar inväxt och tillväxt av muskel- samt urinceller.

Results and expected effects

*Min kommande meritering inom regenerativ medicin kommer göra det möjligt för mig att i framtiden jobba i ett vidare spann inom regenerativ medicin *Ett lyckad regenerering av urinvävnad kommer förhoppningsvis leda till en möjlig behandlingsmetod i framtiden för personer som lider av förträngning eller sjukdomar i ureter *Ett långtgående sammarbete mellan BBV samt WFIRM kommer gynna både Chalmers och angränsande projekt i form av seminarier samt nya sammarbeten och utbyte av kunskap och kompetens.

Approach and implementation

* Kurs i cellodling samt kurser i olika molekylär biologiska analyser kommer att genomföras på Wake Forest institutet för regenerativ medicin. *Scaffolds med olika porositeter kommer att tillverkas *Olika ytmodifieringar kommer att utvärderas utifrån deras förmåga att förbättra inväxt samt tillväxt i och på cellulosa materialet *Scaffold som är insådda med celler kommer att opereras in i mus och senare i större djur ifall resultaten är positiva

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.