Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppströms

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Friends - Elever Mot Mobbning - Stiftelsen Friends
Bidrag från Vinnova 1 410 606 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Uppströms var att undersöka hur vi kan skapa ett heltäckande främjande och förebyggande system som säkerställer god och jämlik hälsa för barn och ett välfungerande och attraktivt samhälle för dem att växa upp i. Målet var att etablera ett programkontor som betonar främjande och förebyggande insatser för barn. Vi har lämnat in en gemensam ansökan om programkontor till Impact Innovation tillsammans med förberedelseprojekten Prevention360 & Health4All, där vår input bygger på kartläggning av befintlig forskning och barns röster samt input från relevanta aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet av Uppströms var att ha upprättat ett programkontor för FoI-projekt med fokus på främjande och förebyggande insatser för barns hälsa. Projekten ska bidra till en gemensam systemförändrande preventionsportfölj med effektiva och skalbara lösningar som har positiva effekter på barns hälsa och välbefinnande såväl som på andra samhällsutmaningar, exempelvis ekonomi. För att öka relevansen valde vi att bidra med våra perspektiv i en gemensam ansökan kring precisionsprevention ur ett bredare perspektiv.

Upplägg och genomförande

(1) Projektledning, samarbete samt adm. Alla parter har deltagit och bidragit aktivt till projektets genomförande. (2) Aktörsinvolvering och mobilisering för att samla systemet: Bilaga 1 (3) Sammanställning av befintlig forskning och pågående initiativ, samt omvärldsanalys: Bilaga 2 & 3 (4) Formulera/utveckla missions och framtidsscenarier som ligger till grund för ett framtida innovationsprogram: Bilaga 1 (5) Konsolidera insikter/leveranser från Uppströms som grund för ett framtida innovationsprogram och programkontor: Ansökan till Impact Innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03685

Statistik för sidan