Uppstart av Wireless IOT Technologies AB

Diarienummer 2012-02987
Koordinator WIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Wiotech AB har etablerats inom Lead Incubator i Norrköping sedan januari 2013. En extern VD är på plats sedan februari 2013. Hemsidan är klar: www.wiotech.se. Marknadsföringsmaterial, t.ex. broschyr och roll-up poster har tagits fram. Wiotech AB som kommersiellt bolag fungerar idag med egna produkter och kunder, men produktuppdatering till serieproduktionsstatus och uppskalning återstår.

Resultat och förväntade effekter

1) Etablering av WIOTECH AB inom Lead Incubator-Klart 2) Affärsplan (1, 2, 3, 5, och 10 år)-klart 3) Skapa och publicera hemsida-klart 4) Rekrytering av nyckelpersonal. VD på plats sedan februari 2013 5) Produktionskedja (små/medium volym i Sverige, men storvolym i Kina), kontakt med 3 tillverkare i Sverige och 1 i Kina 6) Kundsupport från WIOTECH AB:s kontor inom Lead Incubator-Klart 7) Servicemodell för trådlös övervakning, alarm och styrning-Molntjänst via www.culturebee.se 8) Leverans av 110 enheter till första OEM kunden-klart med bra resultat 9) Minst en kund till-klart

Upplägg och genomförande

1) Utveckla affärsplan med hjälp från Lead Incubator-fungerar bra 2) Utveckla affärsmodell och strategi-pågående aktivitet 3) Undersöka marknadsmöjlighet och potential-pågående aktivitet 4) Utveckla kundkontakter-pågående aktivitet 5) Utveckla bolagsledarskap och organisation-pågående aktivitet organisationsutvecklingsplan finns i affärsplanen 6) Utveckla affärsrelaterade kontakter-pågående aktivitet 7) Hemsida för affärsutveckling-Klart 8) Kundanpassning av produkter-ständigt pågående 9) Registrering av varumärke och IP-Klart 10) Slutrapport-Klart

Externa länkar

Företagshemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.