UPPSAMT 2.0 - UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning.

Diarienummer 2018-00668
Koordinator OUTFLIGHT AB
Bidrag från Vinnova 1 840 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Att skapa förbättringar för järnvägens resenärer och brukare av godstransporter genom att utveckla järnvägssystemets tillförlitlighet samt trafikledning och kommunikation. Det och att bidra till 95% punktlighet är övergripande mål. UPPSAMT 2.0 syftar till att vidareutveckla samarbete & samverkan inom järnvägssystemet, övervakning & underhåll, understött av sensorsystem, telematik, analysverktyg och en plattform som stödjer samverkan kring utveckling och hantering av störningar, för en effektivare och grönare spårtrafik med bättre upplevelse för resenär och brukare.

Förväntade effekter och resultat

Låt järnvägssystemets ALLA aktörer automatiskt, och sömlöst, bidra till identifiering, rapportering och åtgärdande av potentiella kvalitets-brister. Detta möjliggör för de som ansvarar for trafik, drift och underhåll att mer proaktivt parera och åtgärda, och minska akut fel-avhjälpning som leder till störningar i järnvägen. Istället for att som idag reaktivt laga när problemet redan är ett faktum. Allt genom fortsatt implementing av samverkan och innovativ användning av befintliga och nya sensorer, kombinerat med analysmetoder och modeller baserat på stora mängder data.

Planerat upplägg och genomförande

Vi visar hur man kan generera proaktiva indikationer på infrastruktur- och fordons-problem som snabbare kan åtgärdas utan att problemet skapar störande avbrott i tillgänglighet. Med annan finansiering än bara Trafikverkets är det lämpligt och möjligt att genomföra ett integrerat bransch-pilotprojekt som är inriktat på bättre samverkan och hantering av underhåll i järnvägssystemet. Sådan finansiering tjänar också som en välbehövlig morot och piska i de samverkansinitiativ som järnvagsföretag och Trafikverket fortsätter att medfinansiera med resurser och fordon i trafik.

Externa länkar

Förbättringsklubben UPPSAMT. Välkomna!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.