Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UPPSAMT 2.0 - UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning.

Diarienummer
Koordinator OUTFLIGHT AB
Bidrag från Vinnova 1 840 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Externa länkar

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00668

Statistik för sidan