Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppgradering av restströmmar från den agroindustriella värdekedjan till karboxylsyra plattformskemikalier

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 498 352 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Ett projektmål var att ta fram kunskap om hur ett flexibelt cirkulärt bioraffinaderi kan implementeras integrerat med sockerfabriken i Örtofta. I detta projekt kunde vi dra slutsatsen att Skåne är en lämplig region för detta tack vare den stora tillgången på restprodukter från jordbruket som kan bli råvara. I Skåne finns även flera kemiprocenter och möjliga kunder inom regionen. Dock finns det flera utmaningar som måste lösas gällande produkternas miljöprestanda och bioraffinaderiets lönsamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det gjordes en kartläggning av potentiella råvaror inom 10 mils radie från sockerfabriken i Örtofta. Detta område skulle potentiellt kunna förse ett bioraffinaderi i kommersiell skala men mer kunskap om råvarornas egenskaper i bioraffinaderiet behövs. Klimatavtryck beräknades för de möjliga produkterna mjölksyra och bärnstenssyra producerade från sockerbetspulpa. Processen är inte optimerad vilket gör att klimatavtrycken är högre än för motsvarande produkter, t.ex. kommersiell PLA.

Upplägg och genomförande

Projektet var organiserat i fyra arbetspaket som ägnades åt att designa ett konceptuellt bioraffinaderi, kartlägga råvarupotentialen, analysera miljöprestanda och lönsamhet samt projektledning. Två workshops ordnades, en intern för projektgruppen och en extern där även andra intressenter bjöds in. Projektgruppen var väl sammansatt och projektet har lett till fortsatta diskussioner mellan både projektparter och företag som deltog i workshopen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03815

Statistik för sidan