Uppgradering av restströmmar från den agroindustriella värdekedjan till karboxylsyra plattformskemikalier

Diarienummer 2018-03815
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 498 352 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utforma ett hållbart och ekonomiskt livskraftigt koncept för produktion av biobaserade material i en cirkulär miljö baserat på en specifik plats, råvaruförsörjning och slutprodukter, intressenter från hela värdekedjan kommer att involveras.

Förväntade effekter och resultat

Produktionen kommer vara flexibel när det gäller både råvaror och produkter och därmed möjlig att anpassa efter behov. Nyhetsvärdet i detta koncept är att det är 100% materialeffektivt eftersom även CO2 används som råmaterial i biotekniska processer. Produkter som produceras kan antingen återanvändas, återvinnas eller brytas ned biologisk när de har använts. Ett bioraffinaderikoncept som detta har därför potential att vara den centrala produktionsenheten i en cirkulär biobaserad ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

I denna genomförbarhetsstudie analyseras resurs- och kostnadseffektivt utnyttjande av lokalt tillgänglig överskottsbiomassa som råvara för integrerad produktion av biobaserade material för olika marknader, återvinning och återanvändning till nya produkter. Teknisk genomförbarhet, biomassapotentialen, tekno-ekonomiska aspekter, hållbarhet och icke-tekniska aspekter kommer att analyseras. Det geografiska området för studien är Skåne och bioraffinaderiet integreras med den befintliga sockerfabriken i Örtofta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.