Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppbyggnad vid KTH av bibliometrisk kapacitet för internationellt jämförande analyser

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande
Bidrag från Vinnova 2 425 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

BibCap har syftat till att stärka analyskapaciteten inom bibliometri vid KTHB med nya metoder och typer av analyser, som ska vara till nytta både för Vinnova och KTH. Sedan tidigare fanns en lokal bibliometriska databas på KTHB, och projektets mål har varit att bygga vidare på denna resurs för att kunna hantera mer specifika frågeställningar, både internt och från externa beställare. Projektet har både innefattat fokuserade analyser av ämnesområden, infrastrukturella förbättringar och metodutveckling.

Resultat och förväntade effekter

BibCap har lett till flera infrastrukturella förbättringar och rutiner i systemet Bibmet, vilket gör att den bibliometriska enheten är bättre rustad att utföra en större bredd av bibliometriska analyser. Till exempel så genomförs nu rutinmässigt en hierarkisk klustring av vetenskapligt publicerad forskning, och det finns metoder för adressunifiering och författardisambiguering. Ett antal analyser och dataleveranser till fokusområden har även genomförts. De huvudsakliga delmålen i projektplanen har alla uppfyllts eller övergått i löpande arbete vid bibliometrienheten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan KTHBs bibliometriska grupp, KTH centralt samt Vinnova, där alla parter deltagit i styrgruppen. Det praktiska bibliometriska arbetet har utförts vid KTHB, men specificering av frågeställningar och fokusområden har kommit från både Vinnova och KTH. De olika momenten har genomförts både som mer långsiktiga utvecklingsprojekt under hela projektets gång samt som kortsiktigare leveranser. Dessutom så har den bibliometriska gruppen kommunicerat med CWTS Leiden för att utbyta erfarenheter och kunna implementera deras klustringsmetod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04173

Statistik för sidan