UoI, Upsalite® - Konkreta affärsmöjligheter med omöjligt material

Diarienummer 2013-04102
Koordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har utvecklat en övergripande affärsstrategi för DM (affärsplan, varumärkesstrategi och marknadsstrategi för adsorptionsapplikationer). Det har tagit oss till sverigefinalen i Venture Cup! Vi har även säkrat PCT-ansökan och förbereder just nu vårt svar till den första Office Action från patentgranskaren.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från delprojekten har varit kritiska milstolpar i bolagets kommersialiseringsprocess. Tack vare projektet har vi en väl utarbetad affärsplan som kommer att ligga till grund för en framtida investeringsrunda samt ge alla i bolaget samsyn på bolagets strategi och exekveringsplan. Vi har nu även stärkt vårt IP-skydd ytterligare med en välformulerad PCT-ansökan, och har redan fått första utlåtande från patentgranskaren. Vi har tagit fram en varumärkesstrategi för varumärket Upsalite för att på bästa sätt skall nyttja namnet, skydda det samt skapa värde i bolaget.

Upplägg och genomförande

AP1: Affärsplan. Den omfattar vision, mål, affärsmodell, marknad, personal, IP, genomförande, kapitalanskaffning, produktion och distribution. CHAR(13) + CHAR(10) AP2: Varumärkesstrategi. En varumärkesstrategi har tagits fram för varumärket Upsalite för att på bästa sätt nyttja namnet, skydda det samt skapa värde i bolaget. CHAR(13) + CHAR(10) AP3: PCT-ansökan inlämnad och första Office action under bearbetning. CHAR(13) + CHAR(10) AP4: Marknadsmöjligheter på adsorptionsområdet. Vi har i kundprojekt jämfört hur väl Upsalite® presterar gentemot dagens material i olika adsorptionsapplikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.