UoI Online fraktjänst med storskaliga fördelar för små ehandlare och deras kunder

Diarienummer 2013-04266
Koordinator ShipWallet AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tack vare VINNNU har Shipwallet gått från att vara en idé med en mycket enkel betaversion till att vara en tjänst med flera integrationer mot de största fraktbolagen. Under projektets gång har vi även haft möjlighet att ta fram en grafisk profil som vi tror kommer hålla väldigt länge för Shipwallet. Utöver detta har vi även haft möjlighet att genomföra kundintervjuer för att testa och utveckla konceptet och där med anpassa tjänsten till ett faktiskt kundbehov.

Resultat och förväntade effekter

Utan VINNNU hade troligtvis Shipwallet stannat vid en idé, men nu har vi kommit en bra bit på vägen och en lansering under hösten 2014 är vår målsättning. Den respons vi har fått från fraktbolag, partnerplattformar samt e-handlare har varit mycket positiv och är övertygade om att Shipwallet kommer att nå väldigt många konsumenter under 2015. Den långsiktiga effekten kommer bli att små e-handlare kan bli mer konkurrenskraftiga, stora e-handlare han kan erbjuda bättre service och fraktbolagen kan bli mer miljövänliga och effektiva.

Upplägg och genomförande

Det var svårt att från början uppskatta hur avancerat det skulle vara att integrera mot t.ex Posten eftersom vi fick tillgång till deras EDI först när vi hade haft möten och dom insett potentialen i produkten. Tyvärr var detta mer komplicerat än vi först beräknat och därför har det också dragit ut på tiden. Framtagandet av ett gränssnitt och en grafisk profil har gått förvånansvärt bra och vi tror att det vi har kommer utgöra en mycket god grund för framtida utveckling och utökning av funktionalitet.

Externa länkar

Landningssidan för shipwallet just nu Backend i shipwallet, rör att logga in användu: a@b.cp: asd

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.