UoI Comparific

Diarienummer 2013-04284
Koordinator COMPARIFIC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tjänsten har anpassats till konsumenten, till exempel så har analysen blivit bättre och mer exakt, appen har blivit enklare att använda och bättre statistik har tagits fram för att främja användarupplevelsen. Tjänsten har fått stöd för flera nya marknader; nya valutor, nya typer av abonnemang och för fler användare. Vi har gjort stödsystem för mejlutskick på olika språk och en integrerad beställningstjänst (av mobilabonnemang).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att tjänsten nu är redo för att lanseras utomlands. Siktet är inställt på två Europeiska och ett utomeuropeiskt land. Det finns inga tekniska fördelar eller nackdelar med något specifikt land, men det kan vara lättare rent affärsmässigt att lansera på en marknad i vilken någon i företaget behärskar språket.

Upplägg och genomförande

Teknikutvecklingen har delats upp i utveckling av befintlig servermjukvara och mobilapplikation (som utförs av teammedlemmarna) och utveckling av nya delar så som epostutskick och abonnemangsbeställning (som utförs genom konsulttjänster). Under projektets gång har vi undersökt möjligheterna att snabbt och på ett automatiserat sätt samla in prisplansinformation för den tyska marknaden. Förutsättningarna ser lovande ut, men det är fortfarande oklart om Comparific kommer fullfölja denna plan.

Externa länkar

Projektets hemsida. Appens distributionssida på google.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.