Universitetsmedel för att stärka innovationsförmågan utan lärarundantag - är de effektiva?

Diarienummer 2016-04993
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 114 894 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att förstå om offentliga medel har effekt i samband med institutionella ägandeförändringar, hur rättigheter till lärares uppfinningar förändras. De tilläggsanalyser som har gjorts har inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader från tilläggsfinansiering som gjordes för att understödja teknologiöverföring i samband med avskaffandet av det finska lärarundantaget.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftade till att göra tilläggsanalyser av effekterna av offentliga medel för att underlätta teknologiöverföring i samband med lärarundantagets avskaffande i Finland. Projektet har genomfört dessa analyser och uppfyllt målet.

Upplägg och genomförande

Analysen har genomförts genom regressionsanalys där tidigare analyser av effekter på universitet av avskaffandet av lärarundantaget på patentering har kompletterats med en dekomponering i universitet med hög respektive låg offentlig tilläggsfinansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.