Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UNIRIDE - samkörning inom ungdomsidrotten

Diarienummer
Koordinator RIDESHARE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att sätta grunden för UNIRIDE version 2.0 utifrån användares behov och feedback, samt skapa förutsättning för en effektiv framtida vidareutveckling och därmed stärka möjligheterna för nya partnerskap och exploatering

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet är grunden för en ny version av tjänsten, enligt plan. Därutöver har det öppnats upp intressanta möjligheter kring samarbete med liknande/relevanta tjänster som kommer kunna nyttja samma plattform och skapa mervärde för användare.

Upplägg och genomförande

Ett bra team av aktörer inom olika kompetensområden har bidragit till utredning och utveckling. Även om målinriktningen ändrades aningen under projektets gång skapades ett bra resultat som kommer exploateras vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04011

Statistik för sidan