Unikt koncept för fäste under längdåkningsskidor

Diarienummer
Koordinator Primateria AB
Bidrag från Vinnova 410 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det aktuella projektet syftar till att tekniskt och kommersiellt verifiera samt patentskydda ett nytt koncept för att skapa bra fäste under längåkningsskidor. Det handlar om ett universellt koncept för alla typer av skidfören som är enkelt och snabbt att applicera under skidorna. Produkten är utvärderad i skidspåren och det finns underleverantörer och produktionsmetoder för att ta fram och paketera produkten. En patentansökan för att skydda produkten är inskickad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet innebär att det finns ett färdigt produktkoncept framme till ett konkurrenskraftigt pris. Underleverantörer är testade och utvalda och instruktioner till användarna har tagits fram. Vintern 2013/2014 kommer produkten att finnas till försäljning.

Upplägg och genomförande

En fördröjning i arbetet med att skriva patentansökan gjorde att projekttiden förlängdes. Nu är dock detta klart och ansökan inskickad. I övrigt har arbetet i stort utförts enligt projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00011

Statistik för sidan