Unika koncept med AI

Diarienummer 2016-03947
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 451 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet har varit att sammanställa kunskap om interaktiva evolutionära algoritmer (IEA) och formulera idéer till forskningsprojekt som ligger inom eller nära området IEA. Ett annat mål har varit att finna användning av digitala tekniker för att utforska lösningsrymden och hitta nya koncept till produkter. Detta har uppfyllts genom genomförd omvärldsbevakning och en ansökan till Vinnovas utlysning ”Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri”. Projektet har genomgått en hållbarhetsbedömning enligt Swerea IVFs rutiner för detta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har till största del uppfyllt de förväntade resultaten som varit: Idémässiga underlag för flera spjutspetsprojekt, demonstrationsprogram som visar teknikens möjligheter och styrka, hållbarhetsbedömningar enligt Swerea IVFs metoder för detta och anknytning till SIP Lättvikt och Produktion 2030. Projektet visar även IEAs förmåga att i en interaktion med en användare undersöka lösningsrymden och hitta unika koncept till nya produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan Swerea IVF och Chalmers avdelning för adaptiva system. Chalmers har tagit fram den demonstrationsprogramvara som visats i projektet och genomför största delen av den litteraturstudie som gjorts. Swerea IVF har genomför ett stort antal företagskontakter för att utreda industrins behov och att sammanställa en ansökan till spjutspetsprojekt. Swerea IVF har gjort hållbarhetsbedömningarna i projektet. Ett antal projektmöten har hållits mellan Swerea IVF och Chalmers samt ett öppet seminarium med medverkan från industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.