Unik vattenreningsmetod för kemikaliefri tvätt

Diarienummer
Koordinator Scandinavian Water Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

SWATAB har lämnat in och fått en ansökan godkänd enligt Horizon 2020 SME Instruments fas 1. Syftet med det sökta bidraget var att lämna in en fullständig ansökan inom fas 2. En fullständig fas 2 ansökan lämnades in via ansöknings portalen i januari 2020 och vi anser därmed målet uppnått. Dock nådde ansökan inte hela vägen och vi kommer därför i mars att lämna in en ny reviderad och kompletterad ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Ansökan bifölls inte och vi nådde inte målet att få en inbjudan till pitch för juryn i Bryssel. Därför kommer ett andra försök med en reviderad ansökan att lämnas in i mars. Detta kommer dock att ske efter att tidsramen för projektet nåtts.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har fungerat bra. Företaget som anlitades har gjort ett bra arbete, även om det inte nådde hela vägen fram. Denna omgång av ansökningar var starkt reducerad och endast ett fåtal ansökningar passerade granskningen. Fokus var också i denna omgång satt till företag som var på en lägre TRL-nivå än SWATAB. Vi upplevde också att vi satt ambitionsnivån i det vi ville uppnå i ansökan på en för hög nivå. Detta kräver därför en revidering och denna är påbörjad. Vi anser att samarbetet inom projektet fungerat väl och ser fram mot ett fortsatt samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Diarienummer 2019-05012

Statistik för sidan