Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Unik högprestanda Tryckt Elektronik som kan konkurrera med kisel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB ICT Acreo
Bidrag från Vinnova 498 837 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Projektets syfta var att undersöka möjligheten att använda digital trimning av passiva komponenter tillverkade med tryckteknik för att minska spridningen i prestanda. Projektet har visat detta för screentryckta kondensatorer och resistor. Resultaten visar att metoden digital trimning passar bra för tillverkning av tryckt elektronik.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten visar användbarheten av metoden med digital trimning. Tillverkning av tryckte elektronik kan förbättras med den testade metoden. Högre yield kan ge båda lägre tillverkningskostnader och ett positivt bidrag till hållbarhet genom lägre kassation.Resultaten är ännu ej implementerade.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med två partners; ett institut (RISE) och ett nystartat småbolag (Consensum Production). De grundläggande studierna av tekniken utfördes av institutet och de produktionsnära delarna utfördes av bolaget. Projektets genomförande har fungerat väl och båda parter har arbetat mot de mål som satts och som är viktiga för bolagets utveckling och konkurrenskraft.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04301

Statistik för sidan