Unik högprestanda Tryckt Elektronik som kan konkurrera med kisel

Diarienummer 2018-04301
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB ICT Acreo
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att pröva en föreslagen metod att förbättra precisionen i tryckta passiva komponenter. Målet är att verifiera hypotesen så att vi efter avslutat projekt kan gå vidare med projekt där specifika applikationer utvecklas tillsammans med produktägare.

Förväntade effekter och resultat

Den ökade komponent-precisionen kommer möjliggöra nya hållbara produkter inom tryckta hybridsystem och sensorsystem, vilket kommer finna tillämpningar inom IoT och digitalisering. Den föreslagna processen är banbrytande och kommer om möjligt att patentskyddas.

Planerat upplägg och genomförande

RISE kommer bidra med design och materialexpertis. Tillverkning inklusive processen för passiva hög-precisionskomponenter kommer utföras både på RISE och hos Consensum. Consensum ansvarar för elektrisk testning in-line, ett nödvändigt steg för att möjliggöra kontinuerlig hög-precisionstillverkning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.